Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

 

 

Říjen 2023

Dne 12.10.2023 byl obcím rozeslán Návrh rozpočtu DSO pro rok 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Návrh rozpočtu je k nahlédnutí ZDE, Návrh SVR pak ZDE.  Uvedené dokumenty byly v zákonné lhůtě vyvěšeny na úředních deskách všech členských obcí. (vyvěšeno 12.10.2023)

 

Dne 30.10.2023 členské obce svazku na svém Shromáždění schválily SVR, který je k nahlédnutí ZDE a Rozpočet pro rok 2024, který je ke stažení ZDE (vyvěšeno 30.10.2023)

 

Duben 2023

Dne 04.04.2023 proběhlo na jednání svazku schválení ZÚ i se Zprávou z přezkumu hospodaření svazku. Schválený ZÚ je k nahlédnutí ZDE . Schválená Zpráva KÚKK o přezkumu hospodaření svazku je pak k nahlédnutí ZDE.  (vyvěšeno dne 04.04.2023)

 

Březen 2023

Dne 07.03.2023 byl členským obcím zaslán k vyvěšení na úřední desky Návrh závěrečného účtu i se Zprávou z přezkumu hospodaření svazku. Návrh ZÚ je k nalezení ZDE.  Zpráva KÚKK o přezkumu hospodaření svazku je pak k nahlédnutí ZDE (vyvěšeno dne 07.03.2023)

 

Leden 2023

Výroční zpráva DSO o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 k nahlédnutí ZDE.

 

 

Prosinec 2022 

Dne 05.12.2022 byl obcím rozeslán Návrh rozpočtu DSO pro rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Návrh rozpočtu je k nahlédnutí ZDE, SVR pak ZDE. (vyvěšeno 07.12.2022)

 

Na Shromáždění MCH byl schválen rozpočet 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu. Schválený rozpočet je ke stažení ZDE, schválený Výhled rozpočtu pak ZDE.  (vyvěšeno 28.12.2022)

 

Dne 30.12.2022 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2022. Toto RO bylo zasláno členským obcím k uveřejnění na jejich elektronických úředních deskách v souladu s rozpočtovými pravidly. (vyvěšeno 30.12.2022)

 

Červen 2022

Proběhlo schválení ZÚ i se Zprávou z přezkumu hospodaření svazku. Schválený ZÚ je k nahlédnutí ZDE . Schválená Zpráva KÚKK o přezkumu hospodaření svazku je pak k nahlédnutí ZDE.  (vyvěšeno dne 23.06.2022)

 

Květen 2022

31.05.2022 byl členským obcím rozeslán Návrh závěrečného účtu vč. Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření svazku ke zveřejnění na úředních deskách. Návrh ZÚ je k nahlédnutí ZDE a Zpráva o výsledku přezkumu pak ZDE. (vyvěšeno 31.5.2022)

 

Březen 2022

Dne 08.03.2022 byla schválena inventura za rok 2021 a také Výroční zpráva o přístupu k informacím podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Výroční zpráva je k nahlédnutí ZDE

 

Prosinec 2021

Dne 06.12.2021 byl členským obcím byl rozeslán SVR a Návrh rozpočtu na rok 2022. Všechny členské obce předmětné dokumenty vyvěsily na svých elektronických úředních deskách v termínu od 06.12.2021 do 31.12.2021. Návrh rozpočtu je k nahlédnutí ZDE a Návrh SVR pak ZDE.

 

Dne 23.12.2021 byl Shromážděním DSO schválen rozpočet na rok 2022 a Střednědobý plán rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2022 je k nahlédnutí ZDE, Střednědobý výhled rozpočtu je pak ke stáhnutí ZDE. Oba dva schválené dokumenty byly vyvěšeny dne 23.12.2021. 

 

Říjen - Listopad 2021

Probíhá podávání Žádostí o platbu u dvou projektů Letních příměstských Táborů (Libá a Dolní Žandov). Zároveň probíhá sběr podkladů k podávání žádosti do dotačních titulů MMR.

 

Na 30.11.2021 je plánována Krajským úřadem Karlovarského kraje dílčí kontrola a přezkum hospodaření svazku. 

 

Srpen 2021

Dne 04.08.2021 bylo schváleno předsedou Shromáždění Rozpočtové opatření č. 1/2021. Tentýž den bylo rozpočtové opatření odeslání všem členským obcím ke zveřejnění na jejich elektronických úředních deskách a bude zde vyvěšeno až do 31.12.2021. Rozpočtové opatření č. 1/2021 je zveřejněno ZDE. (vyvěšeno od 04.08.2021 do 31.12.2021)

 

 

 

Oznámení o vyvěšování dokumentů na ÚD: ZDE

 

 

Červen 2021

Dne 29.06.2021 proběhlo na Shromáždění, na kterém se mimo jiné schválil Závěrečný účet za rok 2020 i se Zprávou z přezkumu hospodaření svazku. Schválený ZÚ je k nahlédnutí ZDE, Zpráva z přezkumu hospodaření DSO je pak vyvěšena ZDE (vyvěšeno od 29.06.2021 do 30.06.2022)

 

Návrh závěrečného účtu byl po provedení kontroly ze strany Krajského úřadu rozeslán všem členským obcím ke zveřejnění dne 26.05.2021. Všechny členské obce Návrh ZÚ včetně Zprávy o kontrole hospodaření na svých webových stránkách zveřejnily v termínu od 26.05.2021 do 30.06.2021. Návrh ZÚ k nahlédnutí ZDE, Zpráva KÚKK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO je pak ke stažení ZDE (zveřejněno od 26.05.2021 do 30.06.2021).

 

 

 

Prosinec 2020

Dne 22.12.2020 byl schválen na Shromáždění Rozpočet pro rok 2021, který je k nahlédnutí ZDE, a střednědobý výhled rozpočtu, který lze stáhnout ZDE. (uveřejněno dne 22.12.2020, sejmuto do schválení nového rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu)

Členským obcím byl ke zveřejnění rozeslán Návrh rozpočtu 2021 (ZDE) a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 (ke stáhnutí ZDE).   (uveřejněno dne 07.12.2020, sejmuto 31.12.2020).  

Ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí došlo od 07.12.2020 do 31.12.2020.

 

Předseda Shromáždění dne 31.12.2020 schválil RO. č. 2, které bylo rozesláno obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách. Ro. č. 2/2020 je k nahlédnutí ZDE(uveřejněno dne 31.12.2020, sejmuto: do schválení nového rozpočtu).

Uvedené RO č. 2/2020 vyvěsily i členské obce na svých úředních deskách, a to v rozmezí od 02.01.2021 do schválení nového rozpočtu na rok 2022.

 

 

Červen 2020

Ve dnech 01.06.2020 - 05.06.2020 probíhala v DSO kontrola hospodaření.  Návrh závěrečného účtu je po provedení kontroly k nahlédnutí ZDE, Zpráva KÚKK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO je pak ke stažení ZDE (zveřejněno 05.06.2020).

 

Dne 29.06.2020 schválilo Shromáždění Závěrečný účet za rok 2019, jenž je k nahlédnutí ZDE spolu se zprávou z kontroly hospodaření KÚKK ZDE (obojí vyvěšeno 29.06.2020).

 

Duben 2020

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2020, které je k nahlédnutí zde, stejně tak jako na webových stránkách členských obcí (vyvěšeno 05.04.2020).

 

Leden 2020

 

Dne 06.02.2020 od 9.00 hod. se v prostorách obecního úřadu v Lipové koná neformální setkání a diskuse na téma:

"Jak se žije seniorům a občanům se zdravotním postižením v naší obci?"  Cílem setkání je zmapování potřeb seniorek a seniorů, osob se zdravotním postižením se zaměřením nejen na potřeby v rámci sociálních služeb a služeb návazných, ale i
na potřeby v rámci dopravy, volnočasového vyžití a dalších provázaných oblastí. Pokud máte zájem o toto neformální setkání, prosím kontaktujte projektového manažera Mikroregionu Chebsko na tel. 773 939 901. 

 

Prosinec 2019

Dne 20.12.2019 byl schválen na Shromáždění Rozpočet pro rok 2020, který je k nahlédnutí ZDE, a střednědobý výhled rozpočtu, který lze stáhnout ZDE. (uveřejněno dne 20.12.2019)

Členským obcím byl ke zveřejnění rozeslán Návrh rozpočtu 2020 (ZDE) a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2012 - 2022 (ZDE). Ke zveřejnění na úředních deskách lenských obcí došlo od 02.12.2019. 

 

31.12.2019 bylo schváleno Rozpočtové opatření č.4, které je k nahlédnutí ZDE (uveřejněno dne 04.01.2020).

 

 

Listopad  2019

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2019, k nahlédnutí je ZDE(uveřejněno dne 30.11.2020).

 

Červenec 2019

Schválené Rozpočtové opatření č. 2/2019 k nahlédnutí ZDE (uveřejněno 10.07.2019). 

 

Červen 2019

Dne 25.06.2019 byl na zasedání Valné hromady svazku schválen Závěrečný účet za rok 2018, který je k nahlédnutí ZDE i se zprávou Krajského úřadu o provedené kontrole hospodaření svazku za rok 2018. Zpráva je ke stažení ZDE. (obojí vyvěšeno dne 25.06.2019)

Na úřední desce Mikroregionu Chebsko byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu za rok 2018, který je k nahlédnutí zde ,a to včetně Zprávy KÚ o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Chebsko za rok 2018 ke stažení zde (obojí zveřejněno 03.06.2019)

Dále byly mimo jiné na jednání Shromáždění schváleny mimořádné členské příspěvky pro rok 2019. 

Únor 2019

Na shromáždění valné hromady, které se konalo dne 12.02.2019 byly schváleny inventury, inventarizační zpráva, dále byla navržena do budoucna  i realizace dvou projektů v rámci MCH (MPSV - strategické dokumenty obcí) a MMR. Dne 28.02.2019 bylo schváleno rozpočtové opatření, které je k nahlédnutí zde (vyvěšeno 04.03.2019).

 

Prosinec 2018

Dne 21.12.2018 proběhlo poslední jednání svazku MCH v tomto roce. Na tomto jednání byl schválen rozpočet, termíny inventur, složení inventarizační komise a plán inventur a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 - 2021. 

 

Schválený rozpočet pro rok 2019 je ke stažení ZDE (vyvěšeno 21.12.2018)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je k nahlédnutí ZDE (vyvěšeno 21.12.2018)

 

Listopad 2018

Obcím byl rozeslán Návrh rozpočtu a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020 - 2021. Návrh rozpočtu pro rok 2019 je ke stáhnutí ZDE, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je k nahlédnutí pak ZDE (obojí vyvěšeno dne 20.11.2018)

 

Říjen 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 je k nahlédnutí zde (zveřejněno 03.10.2018)

 

Červen 2018

Schválený Závěrečný účet za rok 2017ke stažení ZDE,  a to  vč. Zprávy KÚ o výsledku kontroly hospodaření, která je k nahlédnutí ZDE. (vyvěšeno 27.06.2018)

 

Na úřední desce Mikroregionu Chebsko byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu za rok 2017 je ke stažení ZDE, a to včetně Zprávy KÚ o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Chebsko za rok 2017 - ke stažení ZDE.  (vyvěšeno 06.06.2018)

 

Leden 2018

Všem členským obcím byl rozeslán již schválený rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 a 2020.  Ke schválení obou dokumentů došlo dne 05.12.2017.

 

Rozpočet pro rok 2018 je k nahlédnutí ZDE  (vyvěšeno 05.12.2017)

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 a 2020 je ke stažení ZDE  (vyvěšeno 05.12.2017)

 

 

Prosinec 2017

V tomto měsíci proběhlo poslední Shromáždění Mikroregionu Chebsko d.s.o. , konkrétně dne 05.12.2017. Hlavními body bylo jednání o schválení rozpočtu na rok 2018, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 a schválení inventarizační komise a termínů inventarizace za rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zaslán členským obcím v předstihu tak, aby si ho mohly vyvěsit na svých úředních deskách. Taktéž byl rozeslán obcím i návrh střednědobého výhledu rozpočtu, avšak s písařskou chybou, což bylo uvedeno i v zápise na Shromáždění ze dne 05.12.2017. Při schvalování Středbědobého výhledu rozpočtu již byla písařská chyba opravena. Zároveň bylo schváleno předsedou VR i rozpočtové opatření č. 2/2017:

Rozpočtové opatření č. 2/2017 je k nahlédnutí ZDE.  (zveřejněno 12.12.2017)

 

Listopad 2017

Byl vyvěšen Návrh rozpočtu pro rok 2018, jež je k nahlédnutí ZDE (vyvěšeno 10.11.2017) a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2019 - 2020, který je ke stažení ZDE (vyvěšeno 10.11.2017). 

 

Září 2017

Na zářijovém zasedání byla probírána problematika aktuální finanční situace Mikroregionu, byla taktéž schválena Partnerská smlouva mezi Mikroregionem Chebsko a obcí Lipová v souvislosti s realizací projektu v ZŠ Lipová  "Stavební úpravy ŽŠ Lipová - zahrada a dílny" a zároveň bylo schváleno

Rozpočtové opatření č. 1/2017 (odkaz na dokument RO je k nahlédnutí ZDE) (zveřejněno 30.09.2017).

 

Červen 2017

Schválený závěrečný účet pro rok 2017 (vyvěšeno 27.06.2017) vč. zprávy KK o přezkumu hospodaření (vyvěšeno 27.06.2017)

 

Květen 2017

Návrh závěrečného účtu (vyvěšeno 30.05.2017) vč. zprávy KK o přezkumu hospodaření (vyvěšeno 30.05.2017) 

 

Duben 2017

V dubnu 2017 obdržel dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko na základě veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem - odborem regionálního rozvoje  účelovou dotaci ve výši 300.000,-Kč na úhradu mzdových nákladů manažera Mikroregionu Chebsko pro rok 2017. Podmínkou obdržení dotace je podání minimálně 5 žádostí do evropských či národních dotačních titulů. Více informací o projektu lze nalézt v oddílu "projekty".

 

Listopad 2016

Návrh střednědobého výhledu (vyvěšeno 02.11.2016)

Návrh rozpočtu svazku pro rok 2017 (vyvěšeno 08.11.2016)

Schválený rozpočet pro rok 2017 (vyvěšeno 29.11.2016)

Schválený střednědobý výhled (vyvěšeno 29.11.2016)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2024 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 16595
Měsíc: 571
Den: 31