Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

Program obnovy venkova, podprogram 3 - podpora činnosti manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 450.000,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v červenci 2023 v rámci "Programu obnovy venkova", podprogramu 3 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 450.000,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, neboť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

 

Program obnovy venkova, podprogram 3 - podpora činnosti manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 327.924,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v červenci 2022 v rámci "Programu obnovy venkova", podprogramu 3 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 327.924,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, neboť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

 

 

 

Program obnovy venkova, podprogram 4 - podpora činnosti manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 330.991,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v červenci 2020 v rámci "Programu obnovy venkova", podprogramu 4 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 330.991,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, neboť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

 

 

Letní příměstský tábor Dolní Žandov - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015852

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Letní příměstský tábor Dolní Žandov

Číslo projektu:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015852

Čerpaná dotace: 693.750,-Kč

Předmětem projektu je realizace příměstského tábora v obci Dolní Žandov. Příměstský tábor je
především službou pracujícím rodičům v období letních prázdnin, kdy mají tito rodiče zpravidla problém
se zajištěním hlídání pro děti a slaďováním tak pracovního a rodinného života. Realizace LPT v Dolním
Žandově je určena jak pro rodiče dětí a další pečující osoby, tak pro osoby, které se vracejí na trh práce,
popř. pro osoby, které si aktivně shání pracovní uplatnění např. po MD či RD.

irop_cz_ro_b_c-rgb.jpg

 

 

Letní příměstský tábor Libá - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015825

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Letní příměstský tábor Libá

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015825

Čerpaná dotace: 435.875,-Kč

Cílem projektu je realizace Letního příměstského táboru v Libé, který je určen rodičům dětí, osobám
pečujícím o děti a osobám vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Cílem
je odlehčení pracujícím rodinám a zabezpečení plnohodnotné, kvalitní péče pro děti v době, kdy jsou
rodiče v zaměstnání, popř. si aktivně práci hledají. Projekt podpoří časovou flexibilitu pracujících rodičů a
rodičů samoživitelů, pomůže s péčí o jejich děti v době školních prázdnin. Připraví tak lepší pozici rodičů
pro jejich uplatnění na trhu práce. Realizace projektu bude mít přímý dopad na cílovou skupinu.

irop_cz_ro_b_c-rgb.jpg

 

 

 

Program obnovy venkova, podprogram 3 - činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 308.077,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v květnu 2019 v rámci "Programu obnovy venkova", podprogramu 3 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 308.077,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, neboť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

 

Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v technickém a přírodovědném vzdělávání na ZŠ Lipová -CZ.06.4.49/0.0/0.0/16_075/0007436 

Celkové výdaje: 1 890 877,00
Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program

Čerpaná dotace:
Realizátor: Obec Lipová

Popis projektu, cíle projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti rozvoje technických a řemeslných oborů s vazbou na SC 2.4  IROP. Hlavním cílem projektu je  oslovit a vhodně motivovat stávající a budoucí žáky základní školy k výběru technických oborů, které jsou na dnešním trhu práce stále více ceněny, zvyšovat nejen zručnost a kreativitu žáků, ale prostřednictvím realizace projektu také zlepšit zázemí pro žáky a pedagogy, potažmo vylepšit celkovou image školy.

 
irop_cz_ro_b_c-rgb.jpg

 Evropský fond pro regionální rozvoj             Ministerstvo pro místní rozvoj                                                

 

 

Program obnovy venkova, dt 4 - činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 350.000,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v květnu 2018 v rámci "Programu obnovy venkova", dt. 4 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 350.000,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, nbeoť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

Program obnovy venkova, dt 4 - činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 350.000,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v dubnu 2017 v rámci "Programu obnovy venkova", dt. 4 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 300.000,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, neboť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz   

zivy-kraj-logo.jpgkk-logo.jpg

 

 

 

 

Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko - CZ.1.09/4.3.00/18.00452

Celkové výdaje: 8 966 486,50
Zdroj financování: ROP Severozápad

Čerpaná dotace: 8 043 496,00
Realizátor: Mikroregion Chebsko, d.s.o.

Projekt Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko byl zaměřen na doposud chybějící ucelenou službu v rámci rozšíření a zkvalitnění stávajících nebo chybějících nabídek CR a jeho propagace. Projekt je postaven na principu propojení subjektů působících v oblasti CR v Mikroregionu, kdy je zastoupen jak sektor veřejný, soukromý, tak sektor občanský. Projekt byl rozdělen do tří etap a zahrnoval komplexní řadu na sebe navazujících aktivit. Vytvoření ucelenějšího systému konkrétních aktivit v rámci projektu by měl přispět k výraznějšímu zvýšení informovanosti o turistických možnostech regionu.

 logo-eu.jpg

 www.europa.eu                                                           www.nuts2severozapad.cz

 

 

Učení v přírodě - bylinné zahrady bez hranic

Celkové výdaje: 2 220 000,00
Zdroj financování: MMR prostřednictvím CRR Severozápad

Jedná se o projekt uskutečněný prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Cílem projektu bylo zajištění výuky žáků místními bylinkářkami a zajištění setkávání místních bylinkářek s občany obcí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce Bylinného domu v Dolním Žandově, kde se průběžná setkávání konají. Údržba bylinných zahrad probíhá prostřednictvím žáků a místních bylinkářek. Celkový náklad projektu činil 2 200 000 Kč za podpory dotace ve výši 1 551 791 Kč.

 

 

Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu Chebsko

Celkové výdaje: 397 000,00
Zdroj financování: Krajský úřad Karlovarského kraje - Program obnovy venkova

Integrovaný projekt v rámci Mikroregionu Chebsko jehož nositelem je Libá a Skalná v sobě obsahuje: V Libé se jedná o revitalizační zásah do stávající veřejné zeleně v celkové ploše cca 4 ha. Zásah se skládá z prořezávky, náhradní výsadby, komponent dětského hřiště. V případě Skalné se jedná o výsadbu aleje podél části zrekonstruované ulice Česká, o úpravu odpočinkové parkové plochy na Kostelním náměstí a o vysazení zeleně na zrekonstruovaném parkovišti tamtéž. Realizace tohoto projektu umožní fundovaný a ucelený zásah do veřejné zeleně na území výše uvedených obcí, pomůže vylepšit celkový vzhled veřejných prostranství a zároveň dojde k vytvoření odpočinkových míst a klidových zón.

 

Projektová dokumentace – kanalizace

Celkové výdaje: 1 000 000,00
Zdroj financování: MFČR

Projekt řeší vytvoření projektové dokumentace pro obce Skalná, Libá, Plesná, Pomezí nad Ohří. V obcích není vybudována soustavná kanalizační síť, která by odváděla splaškové vody na centrální čistírnu.

 

Atraktivní a udržitelný venkov - Mikroregion Chebsko, I. etapa - příprava projektu

Celkové výdaje: 2 201 340,00
Zdroj financování: MMR – SZIF

Projekt zahrnuje obce Třebeň a Odrava. V obci Třebeň je plánována revitalizace pozemku bývalého hřbitova, který budou sloužit jako park pro místní obyvatele. V souvislosti s parkovými úpravami budou obnoveny i místní komunikace. Bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, odplevelení, řez stromů a provedena výsadba nových stromů, keřů, trvalek a cibulovin. Do nově zbudovaného parku budou umístěna umělecká díla, odpočinková místa a informační tabule.
V obci Odrava - Potočiště bude provedena revitalizace návsi. Bude obnovena zeleň, místní komunikace, instalován mobiliář, který zahrnuje lavičky, dřevěný stůl, stojan na kola a informační tabuli. V rámci obnovy zeleně bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, řez stromů, výsadba nových stromů, trvalek a cibulovin.


V roce 2005 realizoval mikroregion společný projekt „Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu“, konkrétně v obcích Libá a Skalná. Projekt zahrnoval odstraňování nevhodných či poškozených dřevin, výsadbu dřevin, opravu vycházkových cest, nákup a osazení komponentů dětského hřiště a laviček. Na projekt byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova.

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2024 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 15583
Měsíc: 550
Den: 12