Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členské obce

 

 

 

Dolní Žandov

Základní informace:

Rozloha:                              41,32 km2

Počet obyvatel:                   1 208

 

Kontakty:

Obecní úřad Dolní Žandov, Dolní Žandov 36, 354 93

Tel.: 354 693 511, 354 693 439

E-mail: oudolnizandov@seznam.cz

Web: www.dolnizandov.cz

 

Dolní Žandov leží v mělké kotlině na geomorfologické hranici Šumavské a Krušnohorské soustavy mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi. Vznikl v zemské bráně na cestě z Chebu do Plzně německou kolonizací někdy ve 12. století. Celé území obce leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Novodobý vývoj obce ve 20. století byl nevýrazný. Po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce nastala hluboká stagnace s výraznou devastací cenného architektonického fondu města (zvláště předměstská hrázděná architektura) a úbytkem počtu domů na polovinu předválečného stavu. Obci vévodí dominanta farní kostel sv. Michaela, který je chráněnou památkou. U jeho zdí najdeme památkově chráněnou sochu sv. Jana Nepomuckého, pocházející z roku 1705. Dolní Žandov proslul v Evropě výrobou speciálních papírových dóz a tabatěrek, zvaných ,,sandovky“. Brzy po skončení války výroba ustala. V současné době má obec charakter zemědělského střediska – konkrétně chov skotu a krůt, chov plnokrevných arabských koní, lesnictví a ekologické zemědělství. V blízkém okolí stojí za zhlédnutí volně stojící hrázděný statek Manský dvůr a osada Salajna s řadou objektů lidové architektury.

 

Cheb

Základní informace:

Rozloha:                              96,37 km2

Počet obyvatel:                   34 418

 

Kontakty:

Městský úřad Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02, Cheb

Tel.: 354 440 111

E-mail: podatelna@cheb.cz

Web: www.cheb.cz

408657

Tisícileté město Cheb je nejen obdivuhodným historickým skvostem, ale také pulzujícím moderním městem uprostřed Evropy s okolní zachovalou přírodou. Je domovem více než 33 tisíc obyvatel, hospodářským střediskem s rodící se průmyslovou zónou, významnou dopravní křižovatkou a vstupní branou do světoznámého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně. Pro svoji stavební a architektonickou jedinečnost byl Cheb v roce 1981 prohlášen městskou památkovou rezervací. Cheb byl díky své poloze na česko-německém pomezí vyhledávaným městem pro různá politická jednání, významné obchodní schůzky i obyčejná setkávání lidí ze všech koutů Evropy. Do dějin Cheb vstoupil především jako místo, kde byl roku 1634 zavražděn velkovévoda Albrecht z Valdštejna. To vše jsou asi důvody, proč je město turisticky velice frekventované. Cestovní ruch podporují a samotné město oživují různé kulturní, sportovní a společenské akce, některé i světoznámé (např. FIJO - mezinárodní festival dechových orchestrů jednou za 4 roky), které jsou pořádány během roku.

Části obce: Bříza, Cetnov, Dolní Dvory, Dřenice, Háje, Horní Dvory, Hradiště, Hrozňatov, Cheb, Chvoječná, Jindřichov, Klest, Loužek, Pelhřimov, Podhoří, Podhrad, Skalka, Střížov, Tršnice.

 

Libá

Základní informace:

Rozloha:                              26,62 km2

Počet obyvatel:                   695

 

Kontakty:

Obecní úřad Libá, Libá 220, 350 02, Cheb 2

Tel.: 354 595 285

E-mail: obecliba@seznam.cz

Web: www.obec-liba.eu

408657

Obec Libá se nachází v malebném údolí Libského potoka 12 km severozápadně od města Chebu. Patří mezi turisticky vděčné cíle, i když je zatím neprávem poněkud opomíjená. Vznikla jako podhradí hradu Libštejn kolem poloviny 13. století. Ze všech stran je obklopena krásnými lesy a velkým množstvím rybníků. Zbytek krajiny je protkán hustou sítí malých potoků a potůčků, jimž vévodí soutok hraničních řek Ohře a Reslavy. V okolí se nechají nalézt různé mokřady a močály. I z tohoto důvodu je Libá součástí přírodního parku Smrčiny, v níž žijí vzácné druhy ryb, obojživelníků, hmyzu i plazů, stejně jako rostlin. Nad obcí se tyčí zámecký areál s kostelem sv. Kateřiny, který je bohužel stále ve špatném stavu. V obci působí rybářská společnost, která obhospodařuje cca 18 ha vodní plochy, a čedičový lom.

 

Lipová

Základní informace:

Rozloha:                              45,79 km2

Počet obyvatel:                   669

 

Kontakty:

Obecní úřad Lipová, Lipová 101, 350 02, Cheb 2

Tel.: 354 593 125

E-mail: info@obeclipova.eu

Web: www.obeclipova.eu

408657315

Vyvýšenina, na níž leží vesnice Lipová, byla ještě okolo roku 1770 plání a majetkem knížete Metternicha z Kynžvartu. Obyvatelé z okolí Lipové a Stebnice používali její části jako pastvinu. Tehdy se kníže rozhodl půdu obdělat a postavit statek. Proto dal chudým rolníkům půdu, aby se v blízkém okolí usadili a po zřízení statku aby jako poddaní vykonávali robotu. Projekt knížete sice nebyl proveden, noví usídlenci však zůstali a přišli další, kteří si zde pronajali nebo koupili pozemky, takže pomalu vznikla vesnice. Pláň se tenkrát nazývala "Lindener Hau" (Lipová paseka), toto jméno potom přešlo na novou vesnici. Nové období obce Lipová začalo v roce 1960, kdy se při volbách sloučily obce Lipová, Palič a Mýtina v jednu velkou obec. Obce Mechová a Stebnice slouží jako rekreační střediska u přehrady Jesenice. Spádová obec Doubrava je prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci s možností návštěvy skanzenu a nachází se zde stáj s chovem čistokrevných arabských koní.

 

Odrava

Základní informace:

Rozloha:                              12,64 km2

Počet obyvatel:                   222

 

Kontakty:

Obecní úřad Odrava, Odrava 22, 350 02, Cheb 2

Tel.: 354 597 178

E-mail: ou.odrava@seznam.cz

Web: www.obec-odrava.cz

408657315

Všech pět obcí spadající pod obec Odrava jsou malé s vesnickým rázem. Jejich historie sahá do 13. a 14. století, přičemž některé z nich musely být obnovovány. V současnosti jsou tyto obce postiženy hlavně nedostatečnou infrastrukturou, jak technickou tak občanskou. Hospodářsky jsou orientovány na zemědělství (Obilná), řemeslnictví (Odrava) či turistiku (Mostov). Asi turisticky nejatraktivnější je Mostov, který se nachází v blízkosti soutoku řek Ohře a Odravy. Okolo zámku směrem k zaniklé osadě Hlínová vede cyklostezka Ohře.
Oblast slouží více méně k rekreačním účelům. 

 

Okrouhlá

Základní informace:

Rozloha:                              10,43 km2

Počet obyvatel:                   245

 

Kontakty:

Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02, Cheb 2

Tel.: 354 593 140

E-mail: okrouhla.o@seznam.cz

Web: http://www.obec-okrouhla.cz/

408

Ves Okrouhlá leží východně od Chebu. Rozkládá se ve svazích kolem Jesenického potoka, ústícího do přehradní nádrže Jesenice. Samotná ves se poprvé připomíná roku 1299, kdy patřila k majetku Paulsdorferů. Brzy však přešla do majetku chebských měšťanů. Tvrz v Okrouhlé vznikla zřejmě již ve 14. století. Po několik dalších století si zachovala svoji jednoduchou gotickou podobu čtvercového věžovitého paláce o jednom patře. Také ves Jesenice patřila nejdříve Paulsdorferům, a pak připadla městu Chebu. Dříve stávala nad údolím řeky Odravy, ovšem její podstatná část byla zaplavena vodami nově zřízené vodní nádrže, nesoucí po ní její jméno.

 

Pomezí na Ohří

Základní informace:

Rozloha:                              10,70 km2

Počet obyvatel:                   132

 

Kontakty:

Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02, Cheb 2

Tel.: 354 431 531

E-mail: obec@pomezinadohri.cz

Web: https://www.pomezinadohri.cz/

 

Obec Pomezí nad Ohří patří mezi nejzápadnější obce ČR. Obec se rozprostírá na březích přehrady Skalka, kterou tvoří řeka Ohře. Z jedné strany přehrada, z druhé strany krásné lesy, které hraničí s Bavorskem. Proto jsou zde ideální podmínky pro letní rekreaci a turistiku. Jejím územím probíhají důležité dopravní tepny – železniční a silniční spojení s Německem. Pomezí nad Ohří je zemědělská obec s bohatou historií. Jako sídlo je známa v 11. století. Obec ve své historii prožila mnohé bouřlivé události, vyplývající z její příhraniční polohy. Název Pomezí nad Ohří získává obec až v roce 1946. Do té doby se jmenovala Mühlbach, ale ani to není původní název. Tento prošel mnohou změnou, obec byla uváděna jako Muelpach, Muelbach, Mulbach či Mulpach.

 

 

 

Poustka

Základní informace:

Rozloha:                              6,97 km2

Počet obyvatel:                   154

 

Kontakty:

Obecní úřad Poustka, Poustka 33, 350 02, Cheb

Tel.: 354 595 316

E-mail: obecpoustka@volny.cz

Web: https://www.poustka.cz

 

Obec Poustka a k ní náležející ves Ostroh leží asi 5 km od Františkových Lázní. Roku 1445 je ves uváděna coby sídlo a statek Paulsdorferů a podle původního jména to byl „osamělý dvůr“ (Oed). Roku 1712 byla ves prodána městu Cheb. Samostatnou obcí se Poustka stala až roku 1922. Vesničku Ostroh její zakladatel situoval na část výrazného hřebene spadajícího strmě do údolí Slatinného potoka. Původní jméno vsi znělo Seeberg. Toto německé pojmenování prozrazuje, že v jeho blízkosti bývalo rozlehlé, dnes již zaniklé jezero, snad v místech, kde je dnes soustava rybníků mezi Františkovými Lázněmi, Pomeznou a Ostrohem. K vsi Ostroh náleží oblíbený cíl výletů hrad Seeberg z konce 12. století, ze tří stran obtékaný Slatinným potokem. Začátkem 90. let skončila celková obnova hradu na někdejší rytířské sídlo a lze v něm shlédnout expozici nábytku a životního stylu původních obyvatel Chebska aj. V létě ožívá Seeberg kulturním programem v podobě trhů, výstav a přednášek.

 

 

Skalná

Základní informace:

Rozloha:                              23,44 km2

Počet obyvatel:                   1 950

 

Kontakty:

Městský úřad Skalná, Sportovní, 351 34, Skalná

Tel.: 354 594 920

E-mail: mestsky.urad@skalna.cz

Web: https://www.skalna.cz

 

Město Skalná vzniklo pod starým románským hradem Vildštejn a rozkládá se na údolních březích potoka Sázek. Skalná se i dříve jmenovala Vildštejn a s tímto hradem a šlechtickými rody jsou spojeny i dějiny Skalné. První dochované zmínky o hradu jsou z roku 1166 jako o vodním hradu. Dominantou městečka Skalná je barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1705 - 1707. V části Starý Rybník se ještě nachází zřícenina raně gotického hradu, k níž přiléhá zámek. V historii také započal svůj rozvoj průmysl těžby surových jílů, který přetrvává dodnes jako nejvýznamnější ekonomická aktivita ve Skalné. Vildštejn díky vzmáhajícímu se průmyslu rostl co do velikosti i významu, od roku 1865 je městys a v prosinci 1905 povýšen na město. Roku 1950 je přejmenován na dnešní jméno Skalná.

 

 

Tuřany

Základní informace:

Rozloha:                              6,11 km2

Počet obyvatel:                   136

 

Kontakty:

Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7, 350 02, Cheb

Tel.: 354 335 476

E-mail: ou.turany@tiscali.cz

Web: http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Turany

 

Tuřany jsou malá obec 17 kilometrů východně od Chebu a 5 kilometrů jižně od Kynšperku nad Ohří. Tři kilometry na západ se nachází rekreačně oblíbená přehradní nádrž Jesenice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Do dnešních dob v obci přetrval jeden hrázděný statek chebského typu, který je rekonstruovaný a slouží jako restaurace. V jeho blízkosti stojí krucifix z roku 1866. V okolí je několik starších statků, již ne v tak dobrém stavu. Válečný památník osvobození Československa, který byl rekonstruován obecním úřadem, se nachází v blízké vesničce Návrší.

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2024 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 15582
Měsíc: 549
Den: 11